;

Dysterjordet andel 2019

VI DYRKER MANGFOLD, SUNNHET OG FELLESSKAP - Unikt økologisk utvalg, lærerikt, hyggelig og døgnåpent!

Som andelshaver bidrar du i grønnsaksdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner. Du får rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger.

**Student groups: We are open to students and other people that are new to Ås in August/September to join in a group of 5. We can help you find 5 people to make up your group. One person in that group will receive the invoice and arrange payment to us for a total of 7500kr, ie 1500kr per person in the group. Individuals do not need to pay an 'innmeldingsavgift' their first year since they join so late in the season. And these individuals all have normal access to all the vegetables and social events that a full member does. 

Alle de som skal betale årskontingent og de som vil dele en andel må registrere seg her.

Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift. I tillegg betales det en årskontingent per andel. De som dele en andel må også, og betale en innmeldingsavgift med mindre man tidligere har bet alt dette. En andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til en person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen.

[New full members and those that choose to 'share' a membership with a full member must pay an registration fee unless they've previously paid this ('innmeldingsavgift').]

Gratis innmelding for tidligere andelshavere: Som en overgangsordning kan alle som har vært medlem tidligere år, melde seg inn igjen i 2019 uten å betale ny innmeldingsavgift. (Normalt må personer som ikke fornyer årskontingenten, betale ny innmeldingsavgift dersom de ønsker å melde seg inn igjen på et senere tidspunkt).

Tilbud til familier og kollektiver! For å gjøre det mer attraktivt for familier og kollektiver, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien eller kollektivet som har betalt innmeldingsavgift og har registrert seg her, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien eller kollektivet har. Alle må være registrert som medlem. Barn under 5 år er gratis. Familien og kollektivet bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter.

[Household offer for families and collectives/share houses: With at least one full adult member in a household, other people living with that member can chose to 'share a membership'. We expect that the household only harvest one adult's share of vegetables, but those who share a membership have the right to be on the field, participate in dugnader and in all our social and educational events if they are registered with us now during this registration period. All who share an andel must fill out a registration form here in rubic so we can count you as members.]

Tilbud om høstehjelp: Dette tilbudet er ment for de som av helsemessige årsaker synes det er vanskelig å høsten andelen sin. Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling eller annen avtale. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt.

God Venn system til høstehjelp: Har du eller dine storebarn mulighet til å være en God Venn en gang i blant og hjelpe med høsting for en andelshaver som av helsemessige årsaker synes det er vanskelig å høsten andelen sin? Trykk 'ja' under. (ikke inkludert i 6 dugnadstimer)

[Harvest Help and Good Friend system: we would like to offer members who are disabled or otherwise sick and unable to harvest the chance to make the most of their andel. If you are sick or disabled and cannot make it to the field we would like to offer you Harvest Help. If you know you might need this, please indicate this below. If you or one of your teenagers could occasionally be a Good Friend to those amongst us who need some help with harvesting please indicate this below. Being a Good Friend does no contribution to your 6 working-bee hours, jsut to your own sense of wellbeing ;) ] 

Innmelding: Innmeldingen gjøres i år via Rubic AS (trykk "påmelding" til høyre/under). Eksisterende andelshavere er allerede registrert og kan logge seg inn med engangspassord som er mottatt på e-post. Nye andelshavere må opprette en profil på Rubic før de kan melde seg inn. På “min side” i Rubic kan du oppdatere egen informasjon og legge til og endre familiemedlemmer.

[Registration/Joining up: As a new member you will need to first make a profile here in 'rubic.no' and then click on 'påmelding', the green button over on the right. Existing members just click 'påmelding' and continue.]

Betaling: Når du har fylt ut påmeldingskjemaet, vil faktura bli tilsendt på e-post innen 1 arbeidsdag. Påmeldingen er bindende og fakturaen må betales innen 5 virkedager. Har du behov for å dele opp betalingen? Send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no

[Payment: fill out the registration form, and you'll be sent an invoice over the next few days. Registration is binding and the invoice must be paid within 5 days, please. But if you are in need of dividing up your payments over a few months (max. 4 months) please just contact our manager, Nat, on andelslandbruk@dysterjordet.no to make an arrangement.]

Påmeldingen for 2019 avsluttes slutten om det blir fullt. [Rego closes when we're full]

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet andelslandbruk SA i våre vedtekter, referat fra årsmøtet 2019, og virksomhetsplan og budsjett for 2019.

Detaljer

Arrangør: Dysterjordet andelslandbruk SA
Dato: 05.06.2019
Påmeldingsfrist: 13.10.2019
Antall påmeldte: 191
Ledige plasser: 9
Totalt antall plasser: 200

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding kr 0

  • Dysterjordet 2019

Du er ikke påmeldt