;

Allidrett i Tyrving for barn 5 til 9 år på Nadderud stadion

For oppstart etter sommerferien er prisen 400 kr. Registrer dere i skjema. Ny sesong starter etter høstferien i Bærum Idrettspark. Da blir det ny påmelding for alle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyrvings Allidrettsgruppe tilbyr trening for 5-9 år innendørs om vinteren og utendørs fra vår til høst. Gjennom lek og moro får barna løpe, hoppe og kaste gjennom et allsidig idrettslig tilbud.

Avhengig av antall påmeldte barn, vil gruppene bli delt inn etter alder. Det vil være et trygt treningsmiljø uten press på resultater. Vi vil søke å ha en progresjon i treningstilbudet etter hvert som barna blir eldre. Treningen er lekbetont med forskjellige aktiviteter for å stimulere utvikling og idrettsglede. Trening er én gang pr. uke med instruktører fra Tyrvings ungdomsavdeling. Våre trenere er pliktige til å levere gyldig politiattest. 

Treningstider i utendørssesongen - fra onsdag 2. mai til og med onsdag 26. september – på Nadderud stadion, er:

  • 5-7 år onsdager kl. 1700 til kl. 1800. (f. 2011-2013)
  • 8-9 år onsdager kl. 1800 til kl. 1900. (f. 2009-2010)
  • 2008-barn kan delta på friidrettstrening for 10 åringer som trener tirsdag og torsdag fra kl. 1730 til 1900 på Nadderud stadion. Se http://tyrving.idrett.no/10/f/barn-10-13-ar/

NB – det er ikke trening i skolenes ferier.

Treningsavgiften er kr 1.050 pr. barn pr. sesong. Inkludert er foruten treningstilbudet, gratis deltakelse i følgende stevner: 

  • Barneløp i forbindelse med Fornebuløpet torsdag 24. mai.
  • Tyrvings Vårleker 6. juni.
  • Tyrvings Høstleker 5. september. 

Det vil bli arrangert sosiale aktiviteter som sommer- og høstavslutning i tillegg til nissefest i desember (innendørssesongen).

Vi forholder oss til Norges Idrettsforbunds bestemmelser for barneidrett. Allidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at Allidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede. 

IL Tyrving er en foreldredrevet klubb.

Vi er avhengig av at foreldrene bidrar, og sammen er vi en kraftfull ressurs. Vår filosofi er at foreldre skal oppleve det som meningsfylt og trivelig å bidra. Vi prøver å fordele oppgaver etter interesse og kapasitet, men må be om at hver familie stiller med en voksen person på en av dugnadene under.  Kryss av når det passer best for deg.

Kontakt oss gjerne på tlf. 93057974 eller e-post allidrett@tyrving.no

Detaljer

Arrangør: Tyrving Idrettslag
Dato: 02.05.2018
Påmeldingsfrist: 30.09.2018

Priser og påmeldingsvalg

Pris påmelding kr 400


Du er ikke påmeldt